E-post fra TAFJORD

Vi har sendt ut en e-post til noen kunder hvor vi har bedt dem registrere seg på vår nye kundeportal, "Min Side". Dette er en trygg e-post.

Les mer

Drift som normalt

Vi har ingen større feil i nettet.

Les mer
Mangler bildefil...

El sikkerhet

Det Lokale Eltilsynet (DLE) har som mål å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm hos alle kunder

Hva er DLE Kjøp/salg av eiendom Kontroll av boliger
Mangler bildefil...

Skifte kraftleverandør

Det er du som kunde som velger hvilken kraftleverandør du vil ha

Strømleverandører Leveringsplikt
Mangler bildefil...

Måling og avregning

Normalt avregnes nettselskapets kunder etter kundens egen avlesing, enten på telefon, sms eller web.

Avlesning av måler Avregning av kunder Fakturering
Mangler bildefil...

Feilmelding gatelys

Vi er svært takknemlige hvis du melder inn punkt hvor gatelys ikke fungerer tilfredsstillende

Les mer
Mangler bildefil...

Prosjekter

Tafjord Kraftnett har en rekke prosjekter

Linje Søre Sula